De meest gangbare spaarvormen in Nederland

Spaarrekening

Een spaarrekening is een rekening waarmee klanten kunnen sparen bij een financiŽle instelling die daar vervolgens een vergoeding voor geeft. Deze vergoeding is in de vorm van een rentevergoeding. Bij een spaarrekening is het in tegenstelling tot een betaalrekening vaak niet mogelijk om geld over te maken naar derden. Er zijn veel verschillende soorten spaarrekeningen en spaarvromen. De verschillen zitten in de voorwaarden van onder andere looptijd, minimun inleg, maximum inlig of opname bedrag per periode, opnamekosten etc.
Voorbeelden van goede spaarrekeningen zijn o.a.: LeasePlan Bank, MoneYou, Aegonbank,

Internet sparen

De spaarrente bij internetsparen ligt vaak hoger dan bij andere spaarvormen. Vaak kun je bij internetsparen zonder kosten over je geld beschikken. Het beheer van je spaargelden gaat eenvoudig via internet. Bij internetsparen open je een spaarrekening op het internet waarbij je op ieder moment over uw spaargeld kan beschikken zonder dat dit gevolgen heeft op de rentevergoeding. Tot slot kan er bij internetsparen ook kostenloos spaargeld worden gestort en worden opgenomen.
Voorbeelden van goede spaarrekeningen zijn o.a.: LeasePlan Bank, MoneYou, Aegonbank.

Deposito sparen

Depsosito sparen ofwel gezegd een spaardeposito is een spaarvorm met een vaste looptijd en een vaste rente. De looptijd varieert per deposito van maanden tot tientalle jaren. Meestal geld de regel: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente over het ingelegde bedrag. De rente wordt soms periodiek uitbetaald, soms met rente op rente pas na afloop van de looptijd. Vevroegde opname is soms helemala niet mogelijk. Soms is vervroegde opname alleen mogelijk bij bijzondere gevallen zoals bij overlijden of ten behoeve van een ander product van dezelfde bank en/of tegen opnamekosten.
Voorbeelden van spaardeposito's zijn o.a. te vinden bij: Aegon Bank, Delta Lloyd en ASN Bank.

Klimspaarrekening

Bij een klimspaarrening is in tegenstelling tot een deposito vervroegde opname wel mogelij. Hier ligt de rente wel vanaf het begin vast, maar niet als constant percentage. De rente ligt hier vast als oplopende stapfunctie van de verstreken tijd.

Spaarloon

Spaarloon is een spaarregeling die voor de overheid is opgezet om met een belastingvoordeel te kunnen sparen. Het belastingvoordeel wordt behaald doordat de werknemer brutoloon inlegt op zijn spaarloonrekening, zodat het belastbare inkomen lager wordt. De werknemer betaalt dan namelijk geen inkomstenbelasting over het gedeelte van zijn loon dat hij inlegt op de spaarloonrekening. Het geld staat vier jaar vast. Na deze vier jaar mag de werknemer het geld opnemen. Het saldo op de spaarloonrekening dat geblokeerd is tot Ä 17.025,- telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing. Als de de werknemer het geld eerder wilt opnemen is dat onder bepaalde voorwaarden mogelijk.Aegon sparen